CONSULTPROBG

Евро програми и финансиране

 

Имате идеи, а не може да ги реализирате? 
Потърсете ни, ние ще намерим оптималното решение за вас!
Ние имаме  индивидуален  подход към всеки наш клиент , като  развиваме и обличаме във форма вашата идея. Заедно с вас ще изготвим бизнес план, ще набележим стъпките необходими за  реализирането на вашата цел, ще дефинираме бизнес приоритетите и ще потърсим оптималните варианти за поддържане на устойчиво развитие. 

За да изготвим  и реализираме един проект са необходими  различни специалисти – консултанти, архитекти, проектанти, инженери, юристи, които ние можем да ви предоставим, в случай, че нямате свои. Целта е да се изгради един завършен , комплексен проект.
Професионалистите и консултантите в компанията са с многогодишен опит в разработването и управлението на проекти по всички европейски програми на територията на страната и извън нея.

 10 годишният ни опит е доказан чрез успешно изготвени, управлявани  и изпълнени проекти по предприсъединителните програми,  по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, за програмния период (2007-2013 г.) , както и успешно реализирани проекти от  настоящия програмен период (2014-2020 г), финансирани  с европейски средства.
Разработваме и управляваме проекти в следните области:
 ОП“Развитие на човешките ресурси“; „Програма Развитие на селските райони 2014-2020“, ОП„Конкурентоспособност“, ОП “Рибарство; „Региони в растеж“, ,“Трансгранично сътрудничество“ ,„Хоризонт 2020 и други
Ако имате нужда от професионалните ни услуги или  разрешаване на някой казус, ние сме неотлъчно до вас, докато не изготвим нужният проект или не намерим  разрешаване на въпроса ви. 
Среща с екипът ни може да се проведе в офиса ни, онлайн или на посочено от вас място.

Всеки един клиент може да зададе своето запитване по  имейл,  ще получи отговор, в рамките на 48 часа. 
Ние ще намерим най-удачната програма, за да реализирате вашата идея. За целта ще ви  информираме за всяка нова възможност, която да даде реална възможност за реализация.
Информацията, която получавате се базира на официални източници или документи, независимо дали е поместена на  нашата интернет страницата сте получили лично от екипа ни. Информацията се актуализира своевременно и в зависимост от промените и изискванията.
Ако вашите показатели нямат достатъчно предпоставка за финансиране, ние откровено ще Ви го кажем и няма да поемем ангажименти, които не  можем да изпълним. Ние държим на имиджа си и  за нас е важен вашият успех. Екипът ни влага много енергия, старание и упоритост в това, което върши.
Вашият успех е  важен за нас!