CONSULTPROBG

Търговско право

 

Ние разполагаме с професионалисти в областта на икономиката, бизнеса и финансите.
Имаме опит, който искаме да споделим, опит,  които би разрешил и най-сложния казус.
Нашият подход е индивидуален към всеки един клиент.

След като се  запознаем с естеството на вашия бизнес, с работните процеси,  предлаганите от вас продукти и услуги, ние анализираме вашето моментно състояние и разбираме кои са силните и слаби места, даваме насоки как да избегнете допускането на грешки,  който биха се отразили негативно на вашият имидж и даваме правилните  насоки на  възможностите за вашето развитие.
Набелязваме стъпките необходими за  реализирането на стратегическите ви цели, дефинираме бизнес приоритетите и намираме оптималните варианти за поддържане на устойчивото ви  развитие.

Даваме консултации  и правим анализи за успешно инвестиране.Изготвяме бизнес план за успешното налагане на пазара и увеличаване на вашите продажби.
Провеждаме обучения и тиймбилдинги по отношение на ефективността и  управлението на човешките ресурси, правим анализ на микроклимата климата във вашата фирмата. 
Изготвяме предложение и даваме  стратегии за справяне  с трудностите срещани при  подбора на служителите, комуникацията между тях, адаптацията в работната среда и спиране на голямото текучество, правим  анализ и оценка на мотивацията и удовлетвореността на служителите , изготвяме предложения за подобряването на всички процеси.Помагаме при  организацията и спазването на срокове.