CONSULTPROBG

Данъчни консултации

 

Консултации и съвети по въпроси, свързани с прилагане на данъчното законодателство, във връзка с вашият корпоративен данък, косвен данък (ДДС и акциз), данък върху физическите лица и др.

Ние   минимизираме  данъчните рискове за бизнеса ви, чрез предоставяне на  ефективни решения в областта на счетоводното и данъчно законодателство, като извършваме консултации във връзка с  вашите бизнес казуси при сделки между свързани лица; консултации относно дължимото ДДС ; корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци; консултации във връзка с прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на документи за прилагането им.

За вашето спокойствие, нашият екип ви осигурява:
становища по данъчни казуси; представителство пред данъчните органи, изготвяне на възражения по данъчни ревизионни доклади; данъчни решения при сложни сделки; обжалване на данъчни ревизионни актове
Опишете вашият  въпрос или казус и ние ще ви предоставим най-доброто решение.

Предлагаме консултация он лайн, в нашият офис или на избрано от вас място. Запитването може да отправите чрез нашата форма. 
Целта на нашата консултация е  минимизиране на данъчните рискове за бизнеса Ви .