CONSULTPROBG

Консултации

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ НОВ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ( EU 2016/679 - GDPR )

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ:

 

Презентация

Виж повече
 

GDPR Въпросник

Виж повече

Пълен пакет документи

По предварителна заявка

 

499лв. без ДДС
 

Комплект за 1 фирма
 

Този пакет включва:


 • - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ГОТОВНОСТ
 • - АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО ВИ СЪСТОЯНИЕ
 • - ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ОТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СВЪРЗАНА СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ И ПОЛИТИКИ, БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА , УВЕДОМЛЕНИЯ; ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СА ИЗГОТВЕНИ СЪДЛАСНО РЕГЛАМЕНТА И СА ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА И ВНЕДРЯВАНЕ ВЪВ ВАШАТА КОМПАНИЯ, С КОИТО ВИЕ СЪЗДАВАТЕ ВЪТРЕШНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КОИТО ДОКУМНЕТИ ПОДПОМАГАТ ОТЧЕТНОСТТА ПРИ ПРОВЕРКА ИЛИ ИНЦИДЕНТ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОЛУЧАВА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.

Пълен пакет документи

По предварителна заявка

 
Популярно

2099 лв. без ДДС
 

Комплект за 5 фирми 

Този пакет включва:


 • - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ГОТОВНОСТ
 • - АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО ВИ СЪСТОЯНИЕ
 • - ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ОТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СВЪРЗАНА СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ И ПОЛИТИКИ, БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА , УВЕДОМЛЕНИЯ; ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СА ИЗГОТВЕНИ СЪДЛАСНО РЕГЛАМЕНТА И СА ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА И ВНЕДРЯВАНЕ ВЪВ ВАШАТА КОМПАНИЯ, С КОИТО ВИЕ СЪЗДАВАТЕ ВЪТРЕШНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КОИТО ДОКУМНЕТИ ПОДПОМАГАТ ОТЧЕТНОСТТА ПРИ ПРОВЕРКА ИЛИ ИНЦИДЕНТ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОЛУЧАВА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.

Пълен пакет документи

По предварителна заявка

 

3699 лв. без ДДС
 

10 фирми
 

Този пакет включва:


 • - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ГОТОВНОСТ
 • - АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО ВИ СЪСТОЯНИЕ
 • - ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ОТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СВЪРЗАНА СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ И ПОЛИТИКИ, БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА , УВЕДОМЛЕНИЯ; ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СА ИЗГОТВЕНИ СЪДЛАСНО РЕГЛАМЕНТА И СА ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА И ВНЕДРЯВАНЕ ВЪВ ВАШАТА КОМПАНИЯ, С КОИТО ВИЕ СЪЗДАВАТЕ ВЪТРЕШНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КОИТО ДОКУМНЕТИ ПОДПОМАГАТ ОТЧЕТНОСТТА ПРИ ПРОВЕРКА ИЛИ ИНЦИДЕНТ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СЕ ПОЛУЧАВА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ.

Софтуер като услуга+пълен пакет документи

 

СРЕЩУ АБОНАМЕНТ ОТ 60 ЛЕВА БЕЗ ДДС на месец
 

До 5 служителя

До 3 регистъра
 

Софтуер като услуга+пълен пакет документи

 

СРЕЩУ АБОНАМЕНТ ОТ 80 ЛЕВА БЕЗ ДДС на месец
 

От 6 до 10 служителя

До 5 регистъра
 

Софтуер като услуга+пълен пакет документи

 

СРЕЩУ АБОНАМЕНТ ОТ 120 ЛЕВА БЕЗ ДДС на месец
 

От 11 до 50 служителя

До 10 регистъра
 

Софтуер като услуга+пълен пакет документи

 

СРЕЩУ АБОНАМЕНТ ОТ 210 ЛЕВА БЕЗ ДДС на месец
 

От 50 до 100 служителя

До 25 регистъра
 

Софтуер като услуга+пълен пакет документи

 

СРЕЩУ АБОНАМЕНТ ОТ 390 ЛЕВА БЕЗ ДДС на месец
 

От 101 до 250 служителя

До 25 регистъра
 

СОФТУЕР КАТО УСЛУГА+ПЪЛЕН ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ; НАД 250 СЛУЖИТЕЛЯ ПО ДОГОВАРЯНЕ

Пакетът включва:

 • - СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ, КОЙТО Е НЕОБХОДИМ ЗА КОМПАНИИ, КОИТО ОБРАБОТВАТ ГОЛЯМА БАЗА ЛИЧНИ ДАННИ ИЛИ КОМПАНИИ, КОИТО ДЪРЖАТ НА СВОЯ ИМИДЖ
 • - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА ГОТОВНОСТ
 • - АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО ВИ СЪСТОЯНИЕ
 • - ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ ОТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СВЪРЗАНА СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ И ПОЛИТИКИ, БЛАНКИ И ОБРАЗЦИ СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА , УВЕДОМЛЕНИЯ; ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ.
 • - ПАКЕТЪТ ДОКУМЕНТИ СА ИЗГОТВЕНИ СЪДЛАСНО РЕГЛАМЕНТА И СА ГОТОВИ ЗА УПОТРЕБА И ВНЕДРЯВАНЕ ВЪВ ВАШАТА КОМПАНИЯ, С КОИТО ВИЕ СЪЗДАВАТЕ ВЪТРЕШНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КОИТО ДОКУМНЕТИ ПОДПОМАГАТ ОТЧЕТНОСТТА ПРИ ПРОВЕРКА ИЛИ ИНЦИДЕНТ.
 • - СИСТЕМАТА ОТ ДОКУМЕНТИ Е ВНЕДРЕНА В СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ И СОФТУЕРА САМ ГЕНЕРИРА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ.

ПОСОЧЕНАТА ЦЕНА НА АБОНАМЕНТЕН ПАКЕТ Е ВАЛИДНА
ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПЕРИОД ОТ 24 МЕСЕЦА.

„КОНСУЛТ ПРО БГ ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ПРОМЕНЯ ЦЕНИТЕ”

Оценка на съответствието "сега" за GDPR

 

799 лв. без ДДС
 

1 GAP анализ + доклад
 

GAP АНАЛИЗА ВКЛЮЧВА :


 • - ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНА Предварителна оценка (Gap анализ)с цел постигане на съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните/ GDPR) обобщения и анализи във връзка с изготвяне на GDPR
 • - Анализ на текущото състояние на Вашата организация , който обхваща : текущите резултати, възможни наказания и отговорни отдели
 • - План на проект за съответствие с регламента с конкретни стъпки и действия.
 • - ИЗГОТВЕН ДОКЛАД С ВКЛЮЧЕНИЕ ПРЕПОРЪКИ И НАСОКИ,ИНСТРУКЦИИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА НАЙ-ЕФЕКТИВНО СПРАВЯНЕ С ПРОПУСКИТЕ ВЪВ ВАШАТА КОМПАНИЯ

ОДИТ

 

459 лева
 

Цената е без ДДС
 

Този пакет включва:


 • - Извършване на одит за съответствие, който е свързан със степента, до която вашата организация спазва правилата, законите и другите нормативни актове, политиките, възприетите кодекси и договорените условия, като има за цел да установи ефективността на системата за защита на личните данни във вашата компания.
 • - Изготвяне на одиторски доклад с направените констатации и оценки, подкрепени с достатъчни, надеждни, уместни и разумни одитни доказателства.
 • - Одитът не е самоцел, а необходим елемент, който има за цел своевременното да открие отклоненията от установените норми и нарушаването на принципите за законосъобразност, ефикасност, ефективност, за да може да се предприемат коригиращи действия.
logo
CONSULTPROBG

ДОВЕРЯВАЙКИ СЕ НА НАС, ВИЕ ПЕЧЕЛИТЕ:

 

Време! Средства!Усилия!

Получавате с обучение от професионалисти с практически опит!

Защото GDPR е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН регламент за всички.

Научи повече

На 25 май 2018 г. влиза в сила и въвежда нови изисквания  за работа с лични данни на вашите клиенти, партньори и служители.

Ако вие съхранявате каквито и да било данни за клиентите, партньорите и служителите си, трябва да се съобразите с изискванията на Регламента.

Изискванията са комплексни, а глобите за неспазването им – високи (до 4% от глобалния оборот на организацията или до 20 млн. евро).

Ние сме професионалистите , които ще ви помогнат да се подготвите навреме за тях! 

Защо е необходимо това?

 

Всяка организация или фирма, която редовно събира или обработва всякакви лични данни е засегната от Регламент EU 2016/679 на Европейския парламент, който влиза в сила на 25 май 2018г., а малцина от нас са запознати с истинското значение, съгласуваност, отговорности и наказания спрямо новата регулация GDPR.

Ако участвате в наше обучение, вие може сами да изготвите вашата система.

Какво да очаквате?

 

Обучението ще Ви даде основни насоки как да се справите с новите изисквания. Ще се научите практически как да изготвите и управлявате вашата система

Ще получите отговор на важни въпроси как да се защитите и избегнете глоби.

Обучението е изключително подходящо за всички организации, които обработват или притежават бази данни свързани с дейността си.

Законът ще важи за всяка организация, включително тези извън юрисдикцията на ЕС и тези с малък брой служители.

По какъв начин работим:

 

Ние имаме индивидуален подход към всеки клиент.

Задавайки вашите конкретни данни, ние изготвяме вашата индивидуална система, която да отговаря изцяло на вашите изисквания и нужди. В зависимост от вида и ви я доставяме електронно или чрез куриер.

Внедряването на вашата система е от разстояние(чрез уеб инструктаж) или чрез извършване на одит с лично присъствие.

Поддръжката на системата е дистанционна или присъствена.

Обучението на вашите служители е присъствено или дистанционно.

Предоставянето на външния експерт е чрез сключване на граждански договор, като експерта съдейства за и/или обработва базата данни на администратора(фирмата или организацията).

Таксата за всяка услуга се заплаща чрез банков превод или системата на pay pal, срещу издадена фактура за съответната извършена услуга.

Не се колебайте, свържете се с нас и поръчайте:

ВАШАТА СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИЛИ ВАШЕТО ОБУЧЕНИЕ